ഒളിമ്പിക്സ് ചാമ്പ്യനെ ഇടിച്ചിട്ടു : 49 കിലോ വിഭാഗത്തിൽ അമിത്തിന് സ്വർണം

ജക്കാർത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ബോക്സിങ് റിങ്ങിലെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വർണം അമിത് പങ്കലിന്. 49kg വിഭാഗത്തിലാണ് അമിത്തിന്റെ സ്വർണ്ണ നേട്ടം. ഫൈനലിൽ ഉസ്ബെക്കിസ്താന്റെ ഒളിമ്പിക് ചാംപ്യൻ ഹസ്സൻബോയ് ഡസ്മറ്റൊവിനെയാണ് അമിത് തോൽപ്പിച്ചത്. ഫൈനലിൽ കളി നിയന്ത്രിച്ച അഞ്ചു റഫറിമാരിൽ മൂന്ന് പേരും അമിത്തിനനുകൂലമായി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചരിത്രത്തിലെ 49kg വിഭാഗത്തിലെ ആദ്യ സ്വർണമാണ് അമിത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയത്. എല്ലാ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസുകളിൽ നിന്നുമായി ബോക്സിങ് റിങ്ങിലെ ഒൻപതാമത്തെ മാത്രം സ്വർണമാണിത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!