ഇന്ത്യൻ വെൽസിൽ നദാൽ -ഫെഡറർ പോര്‌

ഇന്ത്യൻ വെൽസ്‌ മാസ്റ്റേഴ്‌സ്‌ സെമിയിൽ ഫെഡററും നദാലും ഏറ്റുമുട്ടും. ഫെഡറർ ഹർകാസിനെ 6-4, 6-4 എന്ന സ്‌കോറിന്‌ പരാജയപ്പെടുത്തി സെമിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. കച്ചനോവിനെ 7-6, 7-6 എന്ന സ്‌കോറിന്‌ കീഴടക്കിയാണ്‌ നദാൽ സെമിയിലെത്തിയത്‌. മറ്റൊരു സെമിയിൽ റവോണികും തൈമും തമ്മിലാണ്‌ പോരാട്ടം.

നദാലും ഫെഡററും തമ്മിലുള്ള 39ആമത്തെ പോരാട്ടത്തിനാണ്‌ ഇന്ത്യൻ വെൽസ്‌ വേദിയാകുന്നത്‌. ഇരുവരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയം നദാലിനാണെങ്കിലും അവസാനം നടന്ന അഞ്ച്‌ മൽസരങ്ങളിലും ഫെഡറർ വിജയിച്ചിരുന്നു. കച്ചനോവുമായുള്ള ക്വാർട്ടറിന്റെ രണ്ടാം സെറ്റിൽ നദാലിനെ പരിക്ക്‌ വലച്ചിരുന്നു. ഇത്‌ സെമിയിലും വിനയാകുമോ എന്നതാണ്‌ താരത്തിന്റെ ആശങ്ക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!