സച്ചിൻ. എസ്‌. എൽ

ആഷസ്‌: ഒരുപിടി ചാരം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ക്രിക്കറ്റ്‌ യുദ്ധം!

ആഷസ്‌: ഒരുപിടി ചാരം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ക്രിക്കറ്റ്‌ യുദ്ധം!

സച്ചിൻ. എസ്‌. എൽ ഗിരിനിരകളോളം പഴക്കമുള്ളൊരു പകയുടെ ചരിത്രമുണ്ട്‌ ആഷസ്‌ ക്രിക്കറ്റ്‌ സീരീസിന്. കേവലം 11 സെന്റീമീറ്റർ മാത്രം ഉയരമുള്ള

error: Content is protected !!